strona główna
 
Wymiana danych
     
MONA-FB 
Użytkownicy 
Wymiana danych 
Komunikaty 
Kontakt 
  

Cel systemu wymiany: usprawnienie wymiany informacji o obiektach między muzeami tworzącymi własne bazy danych oraz wymiana in-formacji między komputerami jednego Muzeum nie połączonymi siecią komputerową.

  Zastosowanie:
 • ruch obiektów - wykazy obiektów do protokołów;
 • nabytki - wykazy przekazywanych obiektów;
 • wspólne publikacje;
 • wyniki kwerend;
 • wymiana informacji między komputerami Muzeum nie połączonymi siecią.
  Zakres wymiany:
 • dane podstawowe o obiekcie, aktualny stan zachowania, aktualna wycena (np.ruch obiektów, nabytki)
 • dane podstawowe o obiekcie (np. kwerendy)
 • pełne dane (np. brak sieci)
 • wybrane przez "eksportującego" pola opisujące obiekt (np. kwerendy, publikacje).

Realizacja wymiany: system zarządzający bazą danych "eksportującego" tworzy plik tekstowy o dowolnej nazwie i o ustalonej strukturze, który jest czytany przez system zarządzający bazą danych "importującego" dane; zakres wymienianych danych określony zostanie przez osobę eksportującą dane

Uwaga:
użytkownicy innych niż MONA systemów muzealnych mogą uzyskać szczegółowy opis struktury eksportowego pliku tekstowego od Biura Usług Informacyjnych S SOFT

 


S SOFT Biuro Usług Informatycznych, tel./faks: 22 5976 023; kom. 603-290-502, 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 p. 201