strona główna
 
     
MONA-FB 
Użytkownicy 
Wymiana danych 
Komunikaty 
Kontakt 
  

MONA to system, który kompleksowo wspiera złożone przedsięwzięcia ewidencjonowania, digitalizacji oraz zarządzania zbiorami muzealnymi. To efekt wieloletniej współpracy Biura Usług Informatycznych S SOFT z pracownikami działów sztuki i inwentarzy polskich muzeów. System ten wykorzystywany jest w Polsce przez ponad 100 muzeów, w tym największe muzea narodowe.
MONA umożliwia tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów i sprawne zarządzanie gromadzonymi przez muzea informacjami, co obejmuje m.in.:

 • gromadzenie i ewidencjonowanie pełnej informacji na temat obiektów własnych i obcych (w tym depozytów) będących w muzeum na stałe lub czasowo;
 • gromadzenie i ewidencjonowanie materiału cyfrowego związanego z działalnością muzeum;
 • ewidencjonowanie archiwalnych materiałów wizualnych (m.in.: fotografie, negatywy, diapozytywy, mikrofilmy, kserokopie);
 • szybki dostęp do zawsze aktualnej informacji (wyszukiwarki, kwerendy, raporty i statystyki);
 • wydruk ksiąg inwentarzowych, ksiąg depozytowych, ksiąg wpływu, ksiąg ruchu;
 • wydruk potrzebnych dokumentów dotyczących muzealiów i multimediów: kart ewidencyjnych, naukowych, magazynowych, nalepek, fiszek, kopert;
 • wydruk wykazów obiektów w zdefiniowanych przez użytkownika formatach;
 • pomoc w przygotowaniu katalogów wystawowych, not katalogowych;
 • pełną obsługę ruchu obiektów i nabytków;
 • elektroniczny obieg spraw i dokumentów związanych bezpośrednio z zarządzaniem obiektami muzealnymi (MONA-3W);
 • rozliczanie ilościowe i wartościowe zbiorów – komputerowe skontrum, także z wykorzystaniem elektronicznego skanowania kodów graficznych i tagów RFID;
 • zaawansowane wsparcie dla opracowywania stanu zachowania i dokumentacji konserwatorskiej zgodnej z obowiązującymi standardami (MONA-3W);
 • wsparcie organizacji wystaw, zajęć edukacyjnych oraz działań promocyjnych i wydawniczych;
 • zarządzanie nagraniami dla audio-przewodników i udostępnianie tych nagrań dla urządzeń mobilnych (MONA-3W);
 • możliwość udostępnienia szczegółowej informacji o wytypowanych zbiorach na stronach internetowych (WWW-MONA).
System MONA został stworzony jako podstawowe narzędzie pracy z muzealiami dla:
 • muzealników do komputerowego opracowywania zbiorów i budowania elektronicznej bazy wiedzy na ich temat;
 • pracowników działów inwentarzy odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji muzealiów, obsługę nabytków, obsługę ruchu obiektów, ewidencję depozytów oraz przeprowadzanie skontrów i spisów z natury;
 • konserwatorów do opracowywania i rejestrowania opinii stanu zachowania oraz dokumentacji prac konserwatorskich z wykorzystaniem informacji oraz materiałów multimedialnych zgromadzonego w systemie;
 • pracowników działów odpowiedzialnych za publikowanie informacji o zgromadzonych zbiorach i udostępnianie materiałów multimedialnych;
 • dyrekcji muzeum do uzyskiwania zbiorczych informacji o stanie inwentarza elektronicznego oraz stopniu opracowania merytorycznego poszczególnych gałęzi zbiorów.

 


S SOFT Biuro Usług Informatycznych, tel./faks: 22 5976 023; kom. 603-290-502, 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 p. 201